Kołnierze przeciwpożarowe

W dziedzinie prewencji przeciwpożarowej często używa się terminów kołnierze przeciwpożarowe, zamykacze rur lub kołnierze. Ale co to właściwie jest? Na tej stronie podajemy informacje o naszych kołnierzach przeciwpożarowych i ich zastosowaniu.

Co to jest kołnierz przeciwpożarowy?

Kołnierz można rozpoznać jako czerwony pierścień wokół plastikowej rurki. Ponieważ kołnierz można otworzyć, można go łatwo umieścić wokół rury, aby uszczelnić ścianę/podłogę. Ponieważ kołnierz posiada wkładkę grafitową, kołnierz działa jak uszczelnienie ognioodporne, gdyż materiał rozszerza się pod wpływem wyższych temperatur. Zapobiega to rozprzestrzenianiu się ognia między 2 pomieszczeniami przez szpary i przepusty.

Kiedy używać kołnierza przeciwpożarowego?

Użycie kołnierza przeciwpożarowego jest konieczne, gdy przewód (rura) przechodzi przez ścianę z jednego obszaru pożarowego do drugiego, a sama rura jest palna. Spowalnia to przepływ ciepła przez rury i zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia.

Kołnierz przeciwpożarowy nie jest konieczny w przypadku rur niepalnych, na przykład na rurach stalowych, żeliwnych, ze stali nierdzewnej lub miedzianych.

Wymagania prawne dotyczące przepustów ognioodpornych

Aby zapobiec dużemu, rozprzestrzeniającemu się pożarowi, ważne jest, aby budynek był okresowo sprawdzany przez specjalistę ds. bezpieczeństwa pożarowego. Budynek musi być podzielony na pomieszczenia, które są oddzielone ognioodpornymi ścianami i/lub podłogami. Dzięki temu pożar będzie ograniczony lub opóźniony w określonych lokalizacjach budynku oraz spełnione będą podstawowe wymagania podane w przepisach rządowych mające na celu bezpieczeństwo ludzi. Drogi ewakuacyjne muszą być wcześniej oznaczone w pomieszczeniu, aby bezpieczeństwo pracowników lub gości było zagwarantowane.

Jednak rząd często wymaga 60-minutowej odporności ogniowej. To wystarczająca ilość czasu na ucieczkę obecnych, ale często nie zapobiega ogromnym szkodom. W przypadku, gdy pożądane jest również zapobieganie szkodom pożarowym, celem powinna być odporność ogniowa wynosząca co najmniej 2 godziny.

Zakładanie kołnierza przeciwpożarowego

Do montażu i instalacji kołnierza przeciwpożarowego nie są wymagane żadne specjalne dyplomy. Same produkty są certyfikowane zgodnie z wytycznymi i dostarczane z opisem instalacji. Niemniej jednak możliwe jest, że produkt nie zostanie prawidłowo zainstalowany i w związku z tym utraci swoją funkcję. Dlatego zalecamy, aby zawsze konsultować się z ekspertem w dziedzinie montażu i instalacji.

Potrzebujesz porady? Zapraszamy do kontaktu z nami, a w każdej sytuacji pomożemy!