Odbiór

Możliwy jest odbiór materiałów z naszego magazynu.

Warunkiem jest, o ile nie ustalono inaczej, dokonanie płatności niezwłocznie po odbiorze.

Uwaga: płatność przy pomocy karty na pin nie jest możliwa