Ogólne warunki handlowe

Nazwa firmy:

Hofstee Paint Service BV działający pod nazwą Hofstee Preventie Service

Adres:

Plesmanstraat 53

7903 BG Hoogeveen

Tel:0031 (0) 593-33-17-76
Email:info@hpsmail.nl
Internet:www.hofsteepreventieservice.nl - www.preventiematerialen.nl
K.v.K.:58817743
Bank:NL41 TRIO 0338 5526 77

 

Artykuł 1. Zastosowanie

1.1 Wszystkie oferty, zamówienia i umowy Hofstee Paint Service B.V. (dalej zwany: Sprzedawca) wykluczają wszelkie inne ogólne warunki. Obowiązują ogólne Ogólne Warunki Handlowe (dalej zwane: warunki). Niniejsze Warunki zostaną wysłane na żądanie, w przypadku sprzedaży bezpośredniej między Sprzedawcą a Klientem.

1.2 Przyjęcie oferty lub złożenie zamówienia oznacza, że ​​kupujący akceptuje niniejsze warunki.

1.3 Wszelkie prawa i roszczenia, tak jak w niniejszych warunkach i we wszystkich dalszych umowach w imieniu sprzedawcy mają zastosowanie również w przypadku pośredników i innych stron trzecich wyznaczonych przez sprzedającego.

 

Artykuł 2. Oferta

2.1 Wszystkie oferty Sprzedawcy są niezobowiązujące, a Sprzedawca zastrzega sobie wyrażne prawo
do zmiany cen, w szczególności gdy jest to konieczne na podstawie przepisów (prawnych).

 

Artykuł 3. Prawo do odstąpienia od umowy

3.1 Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie chcesz kupić produktu, masz prawo do jego zwrotu do Sprzedawcy w ciągu siedmiu dni roboczych od dostawy, z zastrzeżeniem rozwiązania umowy kupna. Nie można zwrócić produktów, które zostały specjalnie wyprodukowane lub zakupione na zamówienie (produkty niestandardowe) Przesyłki zwrotne są przyjmowane tylko w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu i jeśli plomba na opakowaniu nie została zerwana, przy czym koszty i ryzyko związane z przesyłkami zwrotnymi są również na koszt klienta. Zwroty bez opłaty pocztowej nie są akceptowane. Po zwróceniu produktów sprzedawca zwróci w ciągu 4 tygodni zapłaconą kwotę pomniejszoną o koszty wysyłki.

3.2 Jeśli chcesz anulować zamówienie z jakiegokolwiek powodu, jest to możliwe tylko wtedy, gdy nie zostało jeszcze wysłane przez Sprzedającego. Sprzedawca zapłaci zapłaconą już kwotę, pomniejszoną o koszty administracyjne (w wysokości 2% kwota zakupu przy minimum 2,00 euro) w ciągu 4 tygodni.

3.3 Jeśli przy odbiorze i otwarciu opakowania produkt okaże się wadliwy, należy to zgłosić Sprzedawcy w ciągu pięciu dni roboczych od dostawy. Dotyczy to również przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania przed jego otwarciem. Sprzedawca skontaktuje się tak szybko, jak to możliwe i zorganizuje wymianę. Po kontakcie po 5 dniach roboczych w sprawie dostarczonych uszkodzonych przedmiotów, niestety nie możemy go bezpłatnie wymienić.

3.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji lub uznania tylko części kwoty, jeśli produkty zostały uszkodzone z nie winy sprzedawcy.

 

Artykuł 4. Ceny i płatności

4.1 Ceny za oferowane produkty są podane w euro, bez podatku VAT i bez kosztów obsługi, pakowania i wysyłki (dalej: koszty wysyłki). Wszystkie płatności muszą być dokonane w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.

4.2 Sprzedawca nie odpowiada za błędy w druku i składzie na stronie internetowej. Kupujący nie może się powoływać na niewłaściwe informacje o cenach lub inne informacje.

4.3 Zamówienie zostanie zrealizowane dopiero po wpłacie całej kwoty do banku Sprzedawcy; gdy wszystkie zobowiązania wobec Sprzedającego zostały spełnione.

 

Artykuł 5. Dostawa

5.1 Sprzedawca zachowa najwyższą ostrożność przy przyjmowaniu zamówień i wysyłaniu zamówionych towarów. Sprzedawca stara się dostarczyć zamówienia w ciągu czternastu dni od otrzymania płatności. W przypadku prac zleconych termin dostawy jest ustalany z klientem. Jeśli z jakiegokolwiek powodu sprzedawca przekroczy uzgodniony termin wysyłki, niezwłocznie powiadomi o tym kupującego na piśmie. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie przez firmę kurierską lub spóźnione nadejście przesyłki pod nieprawidłowo podany adres.

5.2 Opóźniona dostawa nie uprawnia do odszkodowania ani prawa do anulowania zamówienia lub rozwiązania umowy, chyba że przewidywana data dostawy jest taka, że ​​nie można racjonalnie oczekiwać, że będzie dotrzymana umowa.

5.3 Faktyczna dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej PostNL i GLS lub podobnej usługi kurierskiej, dlatego obowiązują warunki dostawy odpowiedniego przewoźnika.

 

Artykuł 6. Zamówienia / komunikacja

6.1 Za nieporozumienia, pomyłki, opóźnienia lub niewłaściwe przekazywanie zamówień i komunikacji w wyniku korzystania z Internetu lub innych środków komunikacji w ruchu między Klientem a Sprzedawcą lub między Sprzedawcą a stronami trzecimi, o ile dotyczą one relacji biznesowych, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, chyba że dojdzie do umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony Sprzedającego.

 

Artykuł 7. Siła wyższa

7.1 Przez siłę wyższą w odniesieniu do umowy rozumie się wszystko to, co jest określone w tym zakresie w ustawodawstwie i orzecznictwie.

7.2 Sprzedawca nie jest związany swoimi zobowiązaniami wynikającymi z umowy, jeżeli wykonanie umowy stało się niemożliwe z powodu siły wyższej. W takiej sytuacji umowa zostanie rozwiązana.

 

Artykuł 8. Obowiązujące prawo i właściwość sądowa

8.1 Wszelkie prawa, zobowiązania, oferty, zamówienia i umowy, do których odnoszą się niniejsze Warunki,  podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.

8.2 Wszelkie spory między stronami będą rozpatrywane wyłącznie przez właściwy sąd w Holandii.

 

Artykuł 9. Pozostałe/ Dodatkowe warunki

9.1

Prawa autorskie i inne prawa do wszystkich tekstów, obrazów i innych materiałów, przez które produkty i usługi Hofstee Paint Service B.V. są rozpoznawalne, podobnie jak projekt, tekst i grafika strony internetowej są własnością firmy Hofstee Paint Service B.V.

Zabrania się korzystania bez uprzedniej zgody sprzedawcy z opublikowanych lub dostarczonych informacji lub materiałów ilustracyjnych.

 

Artykuł 10. Reklamacje

10.1 Wszystkie ekskluzywne produkty sprzedawcy, są wysokiej jakości i zostały wykonane z wielką starannością. Jeśli jednak nie jesteś zadowolony z produktu, poinformuj nas o tym poprzez stronę internetową, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

 

Artykuł 11. Zmiany Ogólnych Warunków handlowych

11.1 Ogólne Warunki handlowe i informacje na stronie internetowej mogą zostać zmienione przez sprzedawcę w dowolnym momencie

 

Artykuł 12. Prywatność

12.1 Rejestrujemy tylko dane podane przez klienta, takie jak imię i nazwisko, adres i dane, które otrzymujemy za pośrednictwem  zamówienia online. Dane są przechowywane w firmie Hofstee Paint Service B.V. Nie będziemy udostępniać tych danych osobowych stronom trzecim. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zgłosiliśmy rejestrację danych osobowych do holenderskiego organu ochrony danych. Zapisując się do naszego Biuletynu Informacyjnego jednocześnie wyrażasz zgodę na rejestracje Twoich danych. Używamy tych informacji wyłącznie do regularnego informowania klienta o Hofstee Paint Service B.V. Może to wiązać się z przesyłaniem informacji o naszej firmie lub działaniach marketingowych. Jeśli nie życzysz sobie, żeby sprzedawca wykorzystywał Twoje dane do bezpośredniego marketingu, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej

 

Artykuł 13. Opcje płatności

13.1 Metody płatności na stronie: www.hpsmail.nl
IDeal:
Z płatności IDeal można korzystać, jeśli klient korzysta z bankowości internetowej oraz gdy IDeal jest obsługiwany przez Twoj banku. Transakcje na terenie Holandii są bezpłatne.

Lokalny przelew bankowy:
Ten rodzaj płatności jest bezpłatny.

 

Artykuł 14. Zastrzenie własności

14.1 Wszystkie towary dostarczone przez Hofstee Preventie Service pozostają własnością Hofstee Preventie Service do czasu, gdy kupujący w pełni ureguluje wszystkie płatności wobec Hofstee Preventie Service wynikające z jakiejkolwiek umowy zawartej z Hofstee Preventie Service na dostawę towarów lub wykonanie artykułów, prac lub usług, w tym roszczenia z tytułu niedotrzymania takiej umowy.