Ogólne warunki handlowe

Nazwa firmy:

Hofstee Paint Service BV działający pod nazwą Hofstee Preventie Service

Adres:

Plesmanstraat 53

7903 BG Hoogeveen

Tel:0031 (0) 593-33-17-76
Email:info@hpsmail.nl
Internet:www.hofsteepreventieservice.nl - www.preventiematerialen.nl
K.v.K.:58817743
Bank:NL41 TRIO 0338 5526 77

 

Artykuł 1. Zastosowanie

1.1 Wszystkie oferty, zamówienia i umowy Hofstee Paint Service B.V. (dalej zwany: Sprzedawca) wykluczają wszelkie inne ogólne warunki. Obowiązują ogólne Ogólne Warunki Handlowe (dalej zwane: warunki). Niniejsze Warunki zostaną wysłane na żądanie, w przypadku sprzedaży bezpośredniej między Sprzedawcą a Klientem.

1.2 Przyjęcie oferty lub złożenie zamówienia oznacza, że ​​kupujący akceptuje niniejsze warunki.

1.3 Wszelkie prawa i roszczenia, tak jak w niniejszych warunkach i we wszystkich dalszych umowach w imieniu sprzedawcy mają zastosowanie również w przypadku pośredników i innych stron trzecich wyznaczonych przez sprzedającego.

 

Artykuł 2. Oferta

2.1 Wszystkie oferty Sprzedawcy są niezobowiązujące, a Sprzedawca zastrzega sobie wyrażne prawo
do zmiany cen, w szczególności gdy jest to konieczne na podstawie przepisów (prawnych).

 

Artykuł 3. Prawo do odstąpienia od umowy

3.1 Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Hofstee Paint Service BV, Plesmanstraat 53, 7903BG Hoogeveen, Holandia, info@hpsmail.nl, telefon: 0593-331776) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3.2 Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanyprzez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 150 PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3.3 Produkty wykonane na zamówienie lub zakupione specjalnie
Prace, które zostały specjalnie wyprodukowane lub zakupione w imieniu użytkownika (prace na zamówienie), nie podlegają zwrotowi. Przesyłki zwrotne będą przyjmowane tylko wtedy, gdy oryginalne opakowanie produktu jest nieuszkodzone, a plomba na opakowaniu nie została naruszona, przy czym obowiązuje również zasada, że koszty i ryzyko przesyłki zwrotnej ponosi użytkownik. Niestemplowane przesyłki zwrotne nie będą przyjmowane. Po zwróceniu produktów sprzedawca zwróci Ci kwotę zapłaconą przez Ciebie za nie, pomniejszoną o koszty przesyłki (zwrotnej), w ciągu 4 tygodni.

3.4 Anuluj zamówienie
Jeśli chcesz anulować zamówienie z jakiegokolwiek powodu, jest to możliwe tylko wtedy, gdy nie zostało jeszcze wysłane przez Sprzedającego. Sprzedawca zapłaci zapłaconą już kwotę, pomniejszoną o koszty administracyjne (w wysokości 2% kwota zakupu przy minimum 2,00 euro) w ciągu 4 tygodni.

3.5 Usterki
Jeśli przy odbiorze i otwarciu opakowania produkt okaże się wadliwy, należy to zgłosić Sprzedawcy w ciągu pięciu dni roboczych od dostawy. Dotyczy to również przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania przed jego otwarciem. Sprzedawca skontaktuje się tak szybko, jak to możliwe i zorganizuje wymianę. Po kontakcie po 5 dniach roboczych w sprawie dostarczonych uszkodzonych przedmiotów, niestety nie możemy go bezpłatnie wymienić.

3.6 Kredyt
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji lub uznania tylko części kwoty, jeśli produkty zostały uszkodzone z nie winy sprzedawcy.

 

Artykuł 4. Ceny i płatności

4.1 Ceny za oferowane produkty są podane w euro, bez podatku VAT i bez kosztów obsługi, pakowania i wysyłki (dalej: koszty wysyłki). Wszystkie płatności muszą być dokonane w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.

4.2 Sprzedawca nie odpowiada za błędy w druku i składzie na stronie internetowej. Kupujący nie może się powoływać na niewłaściwe informacje o cenach lub inne informacje.

4.3 Zamówienie zostanie zrealizowane dopiero po wpłacie całej kwoty do banku Sprzedawcy; gdy wszystkie zobowiązania wobec Sprzedającego zostały spełnione.

 

Artykuł 5. Dostawa

5.1 Sprzedawca zachowa najwyższą ostrożność przy przyjmowaniu zamówień i wysyłaniu zamówionych towarów. Sprzedawca stara się dostarczyć zamówienia w ciągu czternastu dni od otrzymania płatności. W przypadku prac zleconych termin dostawy jest ustalany z klientem. Jeśli z jakiegokolwiek powodu sprzedawca przekroczy uzgodniony termin wysyłki, niezwłocznie powiadomi o tym kupującego na piśmie. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie przez firmę kurierską lub spóźnione nadejście przesyłki pod nieprawidłowo podany adres.

5.2 Opóźniona dostawa nie uprawnia do odszkodowania ani prawa do anulowania zamówienia lub rozwiązania umowy, chyba że przewidywana data dostawy jest taka, że ​​nie można racjonalnie oczekiwać, że będzie dotrzymana umowa.

5.3 Faktyczna dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej PostNL i GLS lub podobnej usługi kurierskiej, dlatego obowiązują warunki dostawy odpowiedniego przewoźnika.

 

Artykuł 6. Zamówienia / komunikacja

6.1 Za nieporozumienia, pomyłki, opóźnienia lub niewłaściwe przekazywanie zamówień i komunikacji w wyniku korzystania z Internetu lub innych środków komunikacji w ruchu między Klientem a Sprzedawcą lub między Sprzedawcą a stronami trzecimi, o ile dotyczą one relacji biznesowych, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, chyba że dojdzie do umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony Sprzedającego.

 

Artykuł 7. Siła wyższa

7.1 Przez siłę wyższą w odniesieniu do umowy rozumie się wszystko to, co jest określone w tym zakresie w ustawodawstwie i orzecznictwie.

7.2 Sprzedawca nie jest związany swoimi zobowiązaniami wynikającymi z umowy, jeżeli wykonanie umowy stało się niemożliwe z powodu siły wyższej. W takiej sytuacji umowa zostanie rozwiązana.

 

Artykuł 8. Obowiązujące prawo i właściwość sądowa

8.1 Wszelkie prawa, zobowiązania, oferty, zamówienia i umowy, do których odnoszą się niniejsze Warunki,  podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.

8.2 Wszelkie spory między stronami będą rozpatrywane wyłącznie przez właściwy sąd w Holandii.

 

Artykuł 9. Pozostałe/ Dodatkowe warunki

9.1

Prawa autorskie i inne prawa do wszystkich tekstów, obrazów i innych materiałów, przez które produkty i usługi Hofstee Paint Service B.V. są rozpoznawalne, podobnie jak projekt, tekst i grafika strony internetowej są własnością firmy Hofstee Paint Service B.V.

Zabrania się korzystania bez uprzedniej zgody sprzedawcy z opublikowanych lub dostarczonych informacji lub materiałów ilustracyjnych.

 

Artykuł 10. Reklamacje

10.1 Wszystkie ekskluzywne produkty sprzedawcy, są wysokiej jakości i zostały wykonane z wielką starannością. Jeśli jednak nie jesteś zadowolony z produktu, poinformuj nas o tym poprzez stronę internetową, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

 

Artykuł 11. Zmiany Ogólnych Warunków handlowych

11.1 Ogólne Warunki handlowe i informacje na stronie internetowej mogą zostać zmienione przez sprzedawcę w dowolnym momencie

 

Artykuł 12. Prywatność

12.1 Rejestrujemy tylko dane podane przez klienta, takie jak imię i nazwisko, adres i dane, które otrzymujemy za pośrednictwem  zamówienia online. Dane są przechowywane w firmie Hofstee Paint Service B.V. Nie będziemy udostępniać tych danych osobowych stronom trzecim. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zgłosiliśmy rejestrację danych osobowych do holenderskiego organu ochrony danych. Zapisując się do naszego Biuletynu Informacyjnego jednocześnie wyrażasz zgodę na rejestracje Twoich danych. Używamy tych informacji wyłącznie do regularnego informowania klienta o Hofstee Paint Service B.V. Może to wiązać się z przesyłaniem informacji o naszej firmie lub działaniach marketingowych. Jeśli nie życzysz sobie, żeby sprzedawca wykorzystywał Twoje dane do bezpośredniego marketingu, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej

 

Artykuł 13. Opcje płatności

13.1 Metody płatności na stronie: www.hpsmail.nl
IDeal:
Z płatności IDeal można korzystać, jeśli klient korzysta z bankowości internetowej oraz gdy IDeal jest obsługiwany przez Twoj banku. Transakcje na terenie Holandii są bezpłatne.

Lokalny przelew bankowy:
Ten rodzaj płatności jest bezpłatny.

 

Artykuł 14. Zastrzenie własności

14.1 Wszystkie towary dostarczone przez Hofstee Preventie Service pozostają własnością Hofstee Preventie Service do czasu, gdy kupujący w pełni ureguluje wszystkie płatności wobec Hofstee Preventie Service wynikające z jakiejkolwiek umowy zawartej z Hofstee Preventie Service na dostawę towarów lub wykonanie artykułów, prac lub usług, w tym roszczenia z tytułu niedotrzymania takiej umowy.