ŚOO

Bezpieczna praca jest bardzo ważna.

Podczas nakładania powłoki ochronnej niezbędne są takie środki ochrony osobistej jak maski ochronne, rękawice, kombinezon, obuwie ochronne, okulary.

Hofstee Prevention Service dostarcza wszystkie rodzaje środków ochrony osobistej zapewniających bezpieczną pracę.

1 znalezione produkty