Sufit ognioodporny

Dekret w sprawie budynków z 2012 r. zawiera wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków. Odporność ogniowa elementu budowlanego odnosi się do maksymalnego czasu w minutach, przez jaki element budowlany spełnia swoją funkcję w zetknięciu z określoną temperaturą. Funkcje, jakie może pełnić taki element budynku, to funkcja nośna, rozdzielająca lub nośna i rozdzielająca. 


Choć początkowo sufit nie spełnia żadnej z tych funkcji, pełni jednak ważną rolę. Sufit przeciwpożarowy odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego stropu, na którym jest zainstalowany. Do materiałów, które pomagają zwiększyć odporność ogniową sufitu, należą: ognioodporne płyty i zawory sufitowe.

 

Płyty ognioodporne

Oprócz uodpornienia sufitu na ogień, płyty te można również wykorzystać do ochrony kanałów wentylacyjnych, konstrukcji stalowych i ścian. Płytę ognioodporną, taką jak płyta Tecbor, można łatwo przykleić do różnych materiałów, posiada ona również certyfikat CE.

 

Zawory sufitowe

Zawory sufitowe służą jako zawory regulacyjne i zapewniają szczelne zamknięcie przed płomieniem i dymem, co pomaga zapobiegać dalszemu rozprzestrzenianiu się pożaru. Obecnie dostarczamy dwa rodzaje zaworów sufitowych: wariant mechaniczny i wariant z materiału pęczniejącego. W pierwszym typie, gdy tylko ogniwo topliwe zareaguje na wysoką temperaturę, sprężyna chowa się w stożku. W ten sposób otwór zamyka się płytą ogniotrwałą. Drugi typ zamyka otwór za pomocą materiału pęczniejącego.

 

Porady ekspertów

Aby mieć pewność, że zabezpieczysz swój sufit przed pożarem we właściwy sposób, zawsze możesz zwrócić się do nas. Nasz zespół ekspertów ma duże doświadczenie w tej dziedzinie i dlatego może udzielić Ci odpowiedniej porady!